يکشنبه ١٤ آذر
بروزرسانی
1400/08/03
صفحه اصلي > اخبار 
 


حافظه کاری در کودکان آسیب زبانی (ارزیابی و مداخله )

تالیف : سارا دلفانی ، شهرام هادوی، دکتر تکتم مالکی شاه محمود ، دکتر زهرا سلیمانی / سال انتشار : 1400 / قیمت : 380000 ریال /

 

حافظه کاری یکی از ﺣﻮزه های ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧتی اﺳﺖ ﻛﻪ به واسطه نقشی که در ذخیره ﺳﺎزي و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻼﻣﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دارد، با انواع یادگیری از جمله یادگیری زبان در ارتباط است. هدف کتاب حاضر که در 4 فصل تدوین شده است، آشنا کردن خوانندگان با مفهوم حافظه کاری و ارتباط آن با رشد زبان و سپس معرفی اﻧـﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ کاری و روش ها و استراتژی های مفید و کاربردی برای  مداخله ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري است. در این کتاب اﻧـﻮاﻋﻲ از ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد ارائه شده است ﻛﻪ می ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛـﺎري در کودکان مبتلا به اختلالات زبانی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

دوشنبه ١٥ شهريور ١٤٠٠  -  ١٢:٠٨ / شماره خبر : ٢٠٢٣٣ / تعداد نمایش : 87


خروج
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درماننقشه سایت دانشگاهتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی