يکشنبه ٠٦ آذر
بروزرسانی
1401/09/06
صفحه اصلي > آئین نامه ها و فرم ها 
 

 

جهت چاپ کتاب در انتشارت دانشگاه علوم توانبخشی خواهشمند است فایل راهنمای ثبت کتاب در سامانه پژوهان را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنما فایل خود را ثبت فرمائید.

 

   دانلود فایل : راهنمای چاپ کتاب در سامانه پژوهان 2.pdf           حجم فایل 1045 KB
   دانلود فایل : آیین نامه نشر 1398.pdf           حجم فایل 411 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ویراستاری ادبی.pdf           حجم فایل 1631 KB
   دانلود فایل : فرم ترجمه.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : فرم تالیف.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود فایل : فرم گردآوری.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود فایل : شرایط چاپ کتاب گردآوری.pdf           حجم فایل 111 KB
   دانلود فایل : شرایط چاپ کتاب ترجمه.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود فایل : شرایط چاپ کتاب تالیف.pdf           حجم فایل 111 KB
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درماننقشه سایت دانشگاهتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی