يکشنبه ١٧ اسفند
بروزرسانی
1399/12/16
صفحه اصلي > آئین نامه ها و فرم ها 
 
   دانلود فایل : آیین نامه نشر 1398.pdf           حجم فایل 411 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ویراستاری ادبی.pdf           حجم فایل 1631 KB
   دانلود فایل : چارت انتشارات.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست چاپ کتاب.pdf           حجم فایل 290 KB
   دانلود فایل : فرم ترجمه.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : فرم تالیف.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود فایل : فرم گردآوری.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود فایل : شرایط چاپ کتاب گردآوری.pdf           حجم فایل 111 KB
   دانلود فایل : شرایط چاپ کتاب ترجمه.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود فایل : شرایط چاپ کتاب تالیف.pdf           حجم فایل 111 KB
دانشگاه علوم بهزیستی..معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درماننقشه سایت دانشگاهتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی